Taal vlag
Lees verder
REPORTER VAN DE BINNENWERELD
Het magische in de kunsttheorie

De tekeningen van Oonk mogen een sjamanistische herkomst hebben, toch doet haar werk in esthetische zin geen spirituele ontstaansgeschiedenis vermoeden. De snoeperige pastelkleuren, mandala’s, fantasy-wezens, psychedelische patronen en occulte symbolen die typerend zijn voor New Age zijn nergens te bekennen — hooguit treft de insider een enkele mythische verwijzing.
Oonks beeldtaal is kortom niet ‘traditioneel occult’. Ondertussen oefent haar werk wel kracht uit op de beschouwer, die wordt meegelokt naar een onvast en droomachtig gebied. De tekeningen werken als membranen. Maar waar kom je terecht, als je je erin begeeft? In de binnenwereld van Oonk?

Het is in al zijn eenvoud een schokkende gedachte - iedere mens heeft een binnenwereld. Een onzichtbaar geestelijk territorium, waar zijn ervaringen, herinneringen, angsten en verlangens onderdak vinden. Een domein waar fantasieën en feiten met elkaar verstrengeld raken, het bewustzijn voedend met associaties en referenties. De composthoop van de geest. Een ongrijpbaar gebied dat niettemin ieders vaste geestelijke standplaats is, doorgaans ontoegankelijk voor derden. Oonk geeft de onstoffelijke binnenwereld gestalte en nodigt ons uit. Het blijkt goed begaanbaar terrein. Misschien zijn alle menselijke binnenwerelden wel corresponderende vaten, net zo ongrijpbaar overlappend als de tijdsgeest en het collectieve geheugen.

De energie waarmee Oonk de vormgeving van haar binnenwereld ter hand neemt is heel aantrekkelijk, net als het schijnbare gemak waarmee ze naar believen visioenen oproept. Het is alsof ze haar eigen virtual reality bij zich draagt. Zij heeft geen drugs, games of religieuze instituten nodig om het banale hier en nu te ontstijgen, en zich over te geven aan een amalgaam van escapisme, reflectie, troost en fantasie. Als kunstenaar opereert ze als een reporter uit de binnenwereld. Met haar geestverruimende kunst verslaat ze manifestaties vanuit het grensgebied waar het bewuste en onbewuste in elkaar overlopen.

Richtje Reinsma
18 mei 2017
5/5